maandag

7:30 – 18:30


dinsdag

7:30 – 18:30


woensdag

7:30 – 18:30


donderdag

7:30 – 18:30


vrijdag

7:30 – 18:30

’t Koetshuisje is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen.

Kinderdagverblijf 
´t Koetshuisje


Geert Grootestraat 6
6822 HG Arnhem


E.info@hetkoetshuisje.nl
T. 026 – 720 09 45 


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Pedagogisch Beleid


Pedagogische missie
’t Koetshuisje wil een onmisbare schakel vormen in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. We willen daarvoor oprecht betrokken zijn bij alles wat de kinderen omringt en het de kans geven om op basis van eigen initiatief en sociale veiligheid de wereld te verkennen en zich eigen te maken.

Kijk, ik heb een super grote tak! 

"Ik kan wel een boom tillen"

Onze visie

’t Koetshuisje werkt met vier opvoedkundige en onderwijskundige principes. Principes die, bij elkaar, een rijke leeromgeving vormen voor de kinderen die het kind omhult, stimuleert en veiligheid biedt.

1.      De invloed van de pedagogische beroepskracht; zoals de taal en interacties met de kinderen.

2.      De invloed van de huiselijke leeromgeving; zoals de mogelijkheid van imitatiegedrag en het aanleveren van regels voor sociaal gedrag.

3.      De invloed van de rustige leeromgeving; zoals slapen, ontspannen maar ook gezonde voeding, muziek- en kunstervaringen.

4.      De invloed van de ontdekkende leeromgeving; zoals de ontdekking van de materiële wereld, spelletjes doen of het ontdekkend lezen en rekenen.

Onze slogan is: 'Het gevoel van thuis'! 

Positionering
In tegenstelling tot de klassieke kinderopvang zijn de ruimtes bij ’t Koetshuisje niet ingericht als groepslokalen, maar is aan elke ruimte een specifieke functie toebedeeld: een functionele indeling, volgens de verschillende types leeromgevingen. Elk kind kan van elke ruimte (ook in de buitenruimtes!) gebruik maken en daar de passende ‘invloeden’ ontmoeten. In elke ruimte is er een pedagogische beroepskracht in zicht- of gehoorafstand voor de kinderen. Samen houdt dit team met elkaar over de kinderen contact via video en intercom. `

Beleidsplannen: 

Pedagogisch Beleids-/werkplan
Pedagogisch Beleids- werkplan Koetshuisje januari 2024 .pdf (605.32KB)

Beleid Veiligheid en Gezondheid
Beleid Veiligheid en Gezondheid Koetshuisje januari 2024.pdf (1014.27KB)

Inspectierapport:

Klachtenregeling: lees hieronder onze klachtenregeling

Heeft u een klachten, verbeterpunten of tips? 
Zoals u van ons mag verwachten doen wij onze uiterste best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat u soms eens wat minder tevreden bent. Dan zullen wij er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij willen lering trekken uit, veelal onbedoeld, gemaakte fouten en hebben graag tevreden klanten. Maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte gebracht worden.

Daarom lees je hierboven de klachtenregeling van 't Koetshuisje. Bent u ergens niet tevreden over, bespreek dit dan eerst met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een oplossing, neem dan contact op met de assistent leidinggevende van de locatie. Klachten en bezwaren worden door 't Koetshuisje altijd positief benaderd: een klacht wordt beschouwd als een gratis advies. Als we er samen niet uitkomen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Daarom zijn we aangesloten bij de geschillencommissie. Over de procedure die daarbij hoort leest u meer in onze algemene voorwaarden (art 20).  

Het afgelopen jaar zijn er geen klachten binnengekomen bij de geschilldocument. De laatste brief van de geschillencommissie kunt u hier lezen.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor ouders én medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten en pesten. De vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een ouder of een medewerker in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op, maar biedt handvatten voor een mogelijke oplossing.

't Koetshuisje beschikt over een vertrouwenspersoon. Wilt u meer weten dan vindt u dit in dit document.