maandag

7:30 – 18:30


dinsdag

7:30 – 18:30


woensdag

7:30 – 18:30


donderdag

7:30 – 18:30


vrijdag

7:30 – 18:30

’t Koetshuisje is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen.

Kinderdagverblijf 
´t Koetshuisje


Geert Grootestraat 6
6822 HG Arnhem


E.info@hetkoetshuisje.nl
T. 026 – 720 09 45 


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Oudercommissie


Zowel u als ouders als wij van ’t Koetshuisje vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De Oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op ’t Koetshuisje zijn geplaatst. Via de Oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op ’t Koetshuisje en met betrekking tot het klachtenreglement. De Oudercommissie heeft een adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, ’t Koetshuisje als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders èn aan de eigen verantwoordelijkheid van ‘t Koetshuisje voor een goede bedrijfsvoering.

De opdracht van de Oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van ‘t Koetshuisje. De Oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico-inventarisatie en klachtenregeling.

Oudercommissie bestaat uit: Lotte Bergen,Gerben Zonneveld enJosefien van Frankenhuijsen.


Oudercommissie leden

Lotte Bergen


Voorzitter

Gerben Zonneveld


Oudercommissie lid

Josefien van Frankenhuijsen


Oudercommissie lid

U kunt ons bereiken via: ochetkoetshuisje@yahoo.com

De oudercommissie vergadert één keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober. 

Notulen oudercommissie

Notulen OC 25 oktober 2023
Notulen OC 25 oktober 2023.pdf (123.18KB)

Notulen OC 25 april 2023
Vergadering Oudercommissie 25 april 2023 (1).pdf (309.54KB)

Notulen OC 13 februari 2023
Notulen Oudercommissie overleg februari 2023.pdf (118.25KB)

Notulen OC 1 november 2022
Vergadering Oudercommissie 1 november 2022.pdf (133.75KB)

Notulen OC 20 april 2021
Notulen OC 20 april 2021.pdf (141.94KB)

Notulen OC 10 november 2021
Notulen oudercommissie overleg 10 november 2021.pdf (133.45KB)

Notulen OC 17 februari 2022
Notulen oudercommissie overleg 17 februari 2022.pdf (122.34KB)

Notulen oudercommissie 20 juni 2022
Notulen oudercommissie vergadering 20 juni 2022.pdf (94.59KB)

Oudercommissiereglement

Oudercommissiereglement
Reglement Oudercommissie 't Koetshuisje_1.pdf (4.71MB)