maandag

7:30 – 18:30


dinsdag

7:30 – 18:30


woensdag

7:30 – 18:30


donderdag

7:30 – 18:30


vrijdag

7:30 – 18:30

’t Koetshuisje is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen.

Kinderdagverblijf 
´t Koetshuisje


Geert Grootestraat 6
6822 HG Arnhem


E.info@hetkoetshuisje.nl
T. 026 – 720 09 45 


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Tarieven


Bekijk hier onze Tarievenkrant 2024!

Tarieven overzicht 2024:

Hele dag (minimale afname 2 dagen): 07.30 - 18.30 uur.
Uurtarief: € 11,00 dit is inclusief verse warme maaltijd, brood maaltijd,
tussendoortjes, luiers en activiteiten.
Uren per maand voor twee dagen: 95,33 uren per maand.
Gehele jaar opvang, 52 weken.

Vervroegde of verlengde opvang mogelijk op aanvraag:
07.00 - 07.30 uur
18.30 - 19.00 uur

Aanvullende informatie:

 • Kinderdagverblijf 't Koetshuisje is het gehele jaar geopend met uitzondering van de sluitingsdagen: de officiële feestdagen, dag na Hemelvaartsdag, één jaarlijkse studiedag en éénmaal per 5 jaar op 5 mei.
 • Geen inschrijfgeld!
 • Minimale afname is twee dagen per week. Op 't Koetshuisje zijn geen halve dagen mogelijk, ook bieden wij geen flexibele opvang aan.
 • De genoemde prijzen zijn brutokosten. De nettokosten voor ouders zijn afhankelijk van de bijdrage van de overheid, zie voor meer informatie over de nettoprijzen en de kinderopvangtoeslag onze tarievenkrant.
 • Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen. Let op: er geldt een opzegtermijn van één maand voor vermindering van dagen of opzegging van de plaatsingsovereenkomst.
 • Ruilen van dagdelen: Ruilen van dagen is mogelijk. Of de door u gevraagde ruil mogelijk is, hangt af van de bezetting en van de personele inzet. Het bieden van ruildagen is een extra service. Maximaal het aantal dagen dat uw kind naar ’t Koetshuisje gaat keer 2. Bijvoorbeeld twee dagen per week dan hebt uw vier ruildagen in dat kalenderjaar. De officiële feestdagen kunnen niet geruild worden. Een aanvraag kan niet achteraf plaatsvinden.
 • Prijzen zijn inclusief luiers en voeding (fruit, drinken, verse warme maaltijd, broodmaaltijd, gezonde tussendoortjes et cetera) en met uitzondering van baby- en dieetvoeding.
 • Vervroegde en verlengde opvang kan alleen per kwartier afgenomen worden op aanvraag.
 • Maakt u geen gebruik van verlengde opvang en brengt of haalt u uw kind te laat of zonder overleg te vroeg dan wordt u een boete in rekening gebracht van € 15,00 per keer.
 • U betaald voor het gehele gereserveerde dagdeel, ook als u uw kind later brengt of eerder haalt.
 • Betaling geschiedt maandelijkse via automatische incasso op de 1ste van de lopende maand.


Als u gebruik maakt van kinderopvang, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. U kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst.

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag
Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen.
Dat werkt zo:


 • U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
 • Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
 • Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
 • U past zélf eventueel uw gegevens aan.
 • Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.

Wie komen in aanmerking voor de regeling?
De wet geldt voor dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder. 

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet dit wel een geregistreerde instelling zijn. De gemeente houdt een lijst met geregistreerde instellingen bij. De ouders betalen de instelling en moeten zelf de kinderopvangtoeslag innen. Voor paren geldt dat beide ouders moeten werken.

Werkgeversbijdrage
Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Uitzonderingssituaties
Ook als u niet werkt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:
een (re)integratietraject volgt; 
als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt; 
een uitkering als kunstenaar krijgt én een WIK-uitkering ontvangt; 
student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos. 
De gemeente of het UWV betalen mee in de kosten van kinderopvang. 

Voor éénouders geldt eveneens dat ze moeten werken of moeten behoren tot een van bovengenoemde groepen.

Hoeveel kost het mij netto?
Met de calculator kinderopvangtoeslag op de website van het ministerie van Onderwijs, kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u per saldo in 2014 voor uw kinderopvang betaalt. En het Nibud 
biedt u met de Kinderopvangberekenaar een simpele en snelle manier om te 
berekenen wat uw kinderopvang u netto gaat kosten.

Het is handig om een paar gegevens bij de hand te hebben:

 • Het aantal uren dat u kinderopvang gaat afnemen en het gemiddeld uurtarief 
  (deze gegevens vindt u op de offerte van uw kindercentrum).
 • Gegevens over uw inkomen en dat van uw partner (een loonstrook of 
  een opgaaf inkomstenbelasting).


Hoe kunt u het aanvragen?
De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, www.toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon 0800-0543. U kunt daar terecht voor meer informatie.