Zaterdag 5 december 2020: Gezellige december tijd is aangebroken
Wij wensen iedereen een hele fijne Sinterklaas!

Maandag 30 november 2020: Tarieven 2021
Onze nieuwe tarieven staan online onder het kopje 'tarieven'.


Vrijdag 16 oktober 2020: Nieuwste beslisboom

maandag

7:30 – 18:30


dinsdag

7:30 – 18:30


woensdag

7:30 – 18:30


donderdag

7:30 – 18:30


vrijdag

7:30 – 18:30

’t Koetshuisje is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen.

Kinderdagverblijf 
´t Koetshuisje


Geert Grootestraat 6
6822 HG Arnhem


E.info@hetkoetshuisje.nl
T. 026 – 720 09 45 


Volg ons op Facebook
en Instagram!

Nieuws


Nieuwsbrieven 2024

Januari 2024
Februari 2024

Maart 2024

April 2024

Mei 2024


Nieuwsbrieven 2023

Januari 2023
Februari 2023
Maart 2023
April 2023
Mei 2023
Juni 2023
Juli 2023
Augustus 2023
September 2023
Oktober 2023
November 2023
December 2023

Nieuwsbrieven 2022

Januari 2022
Februari 2022
Maart 2022
April 2022
Mei 2022
Juni 2022
Juli 2022
Augustus 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
December 2022Korte nieuwsberichten:


Woensdag 1 november 2023: Hoera 't Koetshuisje is vandaag jarig en bestaat 6 jaar!


Donderdag 28 september 2023: Vernieuwde familiemuur
Per groep gaan we een vernieuwde familiemuur maken met familiefoto’s met de belangrijkste personen uit het leven van ieder kind waarbij hun naam centraal staat. Zo creëren wij een stukje ‘thuis’, een stukje (extra) veiligheid en geborgenheid binnen het kinderdagverblijf.We willen jullie vragen om samen met jullie kind(eren) een familieportret te maken. Hoe lezen jullie in de nieuwsbrief!

Maandag 4 september 2023: Welkom Nathalie
Nathalie start vandaag op 't Koetshuisje als assistent leidinggevende. Nathalie is te bereiken via nathalie.rosier@hetkoetshuisje.nl. Wij wensen Nathalie veel werkplezier!


Dinsdag 21 juni 2023: Functioneringsgesprekken weer van start
Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt.De komende periode juni t/m september gaan deze gesprekken plaats vinden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een beoordelingsgesprek.


Dinsdag 17 mei 2023:Mentorschap en tien-minutengesprekken
Alle kinderen hebben een eigen mentor. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerksters om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Invulling geven aan het mentorschap is veel meer dan een kind toewijzen aan een beroepskracht omwille één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren met opvoeders.

Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van een kind begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij ons!

Op Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen ouders zien wie de mentor is van hun kind(eren).In de maand mei kan het zijn dat de mentor is gewijzigd.

Nu de corona regels zijn versoepeld zijn de jaarlijkse tien-minutengesprekken weer op locatie.


Woensdag 1 maart 2023: Welkom in ons team Charlotte!
Wij wensen je veel werkplezier bij 't Koetshuisje!

Dinsdag 10 mei 2022: Verschil BHV en EHBO?


Zaterdag 30 april en 21 mei is het weer zover; medewerksters kunnen hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers? Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen.
De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.
Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt
‘veiligheid voor alles!’


Dinsdag 19 april 2022: Onze Lisanne was vandaag live aan het woord bij NPO Radio 1!

Bekijk hieronder het volledige fragment...
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nieuws-en-co/a981319d-0da5-4de9-a02b-7b9afe837619/2022-04-19-protest-tegen-het-idee-om-leerachterstanden-aan-te-pakken-via-kinderopvang


Donderdag 31 maar 2022: De lente is begonnen bij 't Koetshuisje! 

De zaadjes zijn geplant en worden volop verzorgd door de kinderen.Elke dag wordt er even gekeken of ze al gegroeid zijn.Ook experimenteren we volop met zand. Als het weer wat minder is halen we het zand naar binnen en gaan we ermee aan de slag. De zintuigen worden geprikkeld mede door het zand maar ook rijst, kurk en schepjes.

Onze tuin is nu helemaal lente proof dus laat de zon maar komen!


Maandag 7 februari 2022: Valentijnsdate 18 februari 2022


Gaat jouw hart sneller kloppen als je denkt aan een baan in de kinderopvang?
Kom dan naar de Valentijnsdate van 't Koetshuisje op vrijdag 18 februari in Arnhem.

Vanaf 19.00 uur staan de alcoholvrije bubbels en chocolade voor je klaar. Ga in gesprek met Lisanne en Kim over jouw wensen en proef aan de visie van 't Koetshuisje. Wellicht zijn wij een hartverwarmende combinatie ..

Waar?Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje,Geert Grootestraat 6in Arnhem

Ben je diep in je hart benieuwd? Trek de stoute schoenen aan en kom langs tussen 19.00 en 21.00 uur. Uiteraard nemen wij de coronaregels in acht. Meer weten? Bel met 06 42 60 86 20. En anders: tot vrijdag 18 februari. Er is een wereld te ontdekken.

We love to see you

Donderdag 13 januari 2022: Pedagogische coaching

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs zich te ontdekken, ervaren en beleven en te leren. Ook de medewerksters krijgen de kans om te ontdekken wie ze zijn, welke competenties ze beheersen en hoe zij verder kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom vindt er coaching bij de dagelijkse werkzaamheden plaats. Tijdens de individuele coaching gesprekken (3 gesprekken per jaar) wordt samen gekeken naar de taal en interactievaardigheden, de competenties en de taakafspraken. Zelf reflectie speelt daarin een grote rol.
Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Weijdeland Kinderopvang B.V. is Kim Kroekenstoel (directrice). Als pedagogisch beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij wordt vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.

Zo ziet jaarlijks onze planning op 't Koetshuisje eruit:

Januari: Individueel jaargesprek: In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe taken/leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren.

Juni: Individueel functioneringsgesprek: In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar bespreken en ook naar aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar de ontwikkeling.

December: Individueel beoordelingsgesprek: Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft.

Daarnaast worden er dit jaar drie workshops gegeven en ontvangen de medewerkers na afloop van workshop coaching op de groep door een externe pedagogisch coach. Dit zal Erika Coacht zijn. De drie workshops in 2022 zijn:

·  De ruimte als 3 e pedagoog

·  De rijke speelleeromgeving

·  Reggio Emilia 

Vrijdag 24 december 2021: Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!

Vrijdag 10 december 2021: Bedrijfsoverdracht Kindernet
Wij zijn een organisatie in Oost-Nederland, met verschillende locaties in Doetinchem, Zutphen, Deventer en Rotterdam. Wij staan voor groei en ontwikkeling, en werken elke dag weer aan de kwaliteit in onze locaties. Dit doen we `Net even anders`.

Vanaf 9 december 2021 vallen de locaties van Koetshuisje BV en Weijdeland BV onder het moederbedrijf Kindernet.
Echter er verandert niets in de locaties, het beleid en de personele organisatie. 

Vrijdag 5 november 2021: Vacature Pedagogisch Medewerker

Maandag 18 oktober 2021: Open eind materiaal stimuleert de fantasie!

Woensdag 15 september 2021: Persconferentie
Zoals gisteravond in de persconferentie duidelijk is geworden, wijzigt het quarantainebeleid voor de kinderopvang en het onderwijs vanaf 25 september 2021. Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.

We zijn opgelucht dat de quarantaineregels zijn aangepast. Voor ouders en kinderen was het een hele vervelende maatregel. Ouders moesten snel oplossingen zien te vinden en kinderen konden niet meer naar hun vertrouwde opvang.

Maandag 31 augustus 2021: Welkom in het team Anne!
Vanaf september komt Anne van den Nieuwenhof bij ons stage lopen op de maandag, donderdag en vrijdag. Wij wensen Anne alvast een hele fijne en leerzame werkplek en veel succes met de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Donderdag 15 juli 2021: Internet en telefonie probleem!
Helaas, is er momenteel een internet/telefonie probleem op ’t Koetshuisje. Wij hopen dat dit probleem z.s.m. verholpen is. Momenteel zijn wij dus niet bereikbaar op ’t Koetshuisje en kunnen wij Bitcare niet gebruiken. Jullie kunnen ons bereiken via: 06-42608620.

Woensdag 16 juni 2021: Functioneringsgesprekken weer van start..
Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt. In de komende weken vinden deze gesprekken plaats.

Aan het einde van het jaar volgt dan nog een beoordelingsgesprek.

Vrijdag 28 mei 2021: Het is weer bijna tijd voor de Modderdag...
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan, met als doel kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. De kinderen ervaarden overal ter wereld andere uitdagingen om met modder te kunnen spelen in hun eigen omgeving. Waar op de dorre zandvlakten van Perth, Australië weinig modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet vies willen worden', was in Nepal meer dan genoeg modder maar hadden kinderen onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen. Wat begon als een kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid tot een internationale dag. Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald. Jaarlijks wordt, behalve in Nederland, ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico, Vlaanderen en de Verenigde Staten modderdag gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar.

IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar op 29 juni valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland op dinsdag 29 juni 2021. Denken jullie eraan deze dag de kinderen oude kleren aan te trekken? En een schoon setje kleren mee te nemen. Wij hebben er zin in!


Zondag 9 mei 2021: Wij wensen allemaal lieve moeders een hele fijne Moederdag!
Laat je vandaag verwennen, de kinderen hebben iets moois gemaakt. Fijne zonnige dag...

Dinsdag 20 april 2021: Nieuwsbericht van het SVB over de vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen.
Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken.

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang).De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.

U ontvangt begin juni vanzelf een brief van ons waarin staat hoeveel vergoeding u krijgt. In juni krijgt u het geld op uw rekening. Dit geldt voor de kinderopvang en voor de BSO.

Zodra wij meer weten, leest u dat op de website van het SVB:https://www.svb.nl/nl/kinderopvang

Voor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen wij uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn.


Zaterdag 13 maart 2021: Jaarlijkse herhaling EHBO en BHV
Zaterdag 13 maart was het weer zover; medewerksters konden hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag (coronaproof).

Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers?

Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen. De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.

Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt ‘veiligheid voor alles!’


Woensdag 10 maart 2021: Activiteiten op 't Koetshuisje voor alle leeftijden...

Woensdag 10 februari 2021: Volop sneeuw plezier!

Zondag 7 februari 2021: Wauw, wat een plaatje.. Winter wonderland bij 't Koetshuisje!

Dinsdag 2 februari 2021:Dinsdag 2 februari 2021: Persconferentie
Zoals jullie vanavond onze minister-president Mark Rutte heeft horen aankondigen, staat het nu vast dat de kinderopvang (en het basisonderwijs) weer opengaat op maandag 8 februari.Wij zijn blij voor ouders en kinderen dat wij de kinderen vanaf aanstaande maandag mogen verwelkomen.


Zaterdag 19 december 2020: Kerstgroetjes namens team 't Koetshuisje! Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen en alvast een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar 2021!

Vrijdag 25 september 2020: Beslissingsboom verkoudheid en rood/oranje gebied

Maandag 17 augustus 2020: Wijziging Corona protocol

 • Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de 5 buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. 


De laatste versie van het Corona protocol lees je hieronder:

Protocol%20Belhamels%20Kinderopvang%20corona%20maatregelen%20per%2017-8.pdf


Donderdag 30 juli 2020: Laatste versie Corona protocol


 • Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve als:
  * zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben.
  *een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
  *een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.
  Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.
 • Kinderen vanaf groep 3 met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of plotseling verlies van reuk of smaak blijven thuis
  Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens vanaf 7 jaar, ook voor de BSO.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.


Laatste versie protocol Corona maatregelen lees je hieronder:


Protocol%20Belhamels%20Kinderopvang%20corona%20maatregelen%20juli%202020.pdf


Donderdag 2 juli 2020: Kinderopvangtoeslag voor 2021 met 3,5 procent omhoog

Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden bedragen van de kinderopvangtoeslag per uur geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding. In 2021 zal de te vergoeden uur prijs waarschijnlijk met 3.5% worden verhoogd, wat gunstig is voor ouders.

Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen zijn met ingang van 1 januari geïndexeerd. De toetsingsinkomens worden naar verwachting verhoog met 2,07 procent. Ook dit is heeft een gunstig effect voor ouders op wat zij voor kinderopvang moeten betalen.


Maandag 18 mei 2020: Certificaat babyspecialist

Hoera!

Deze toppers hebben succesvol het certificaat ‘Werken met Baby’s’ behaald!
Gefeliciteerd Maartje en Lisanne!
#babyspecialisten

Vrijdag 15 mei 2020: Chronische verkoudheid, astma of hooikoorts informatie

Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar de kinderopvang. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met astma of hooikoorts. Het kind mag naar de opvang als het herkenbare klachten heeft, die passen bij de aandoening. Krijgt een kind nieuwe klachten, dan moet het thuisblijven.

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Ook bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.

Laatste versie protocol corona maatregelen lees je hieronder:

Laatste versie protocol corona maatregelen
Protocol Belhamels Kinderopvang corona maatregelen_1.pdf (324.22KB)

Vrijdag 8 mei 2020: Lees hier ons protocol corona maatregelen per 11 mei!

Protocol corona maatregelen
Protocol Belhamels Kinderopvang corona maatregelen.pdf (324.22KB)

We zien er ontzettend naar uit om alle kinderen weer te zien!

 

Woensdag 22 april 2020: Op maandag 11 mei gaan we weer open!

Op maandag 11 mei mogen we weer de deur van tante tuit openen voor de kinderen van al onze klanten. De komende weken zullen wij doorgaan met noodopvang voor ouders uit cruciale beroepsgroepen, maar daarna zijn gelukkig alle kinderen weer welkom! 

 

Maandag 30 maart 2020: FAQ van ouders over compensatie kosten kinderopvang!

Lees hieronder onze brief m.b.t. de veelgestelde vragen over compensatie kosten kinderopvang!

Veel gestelde vragen m.b.t. kosten kinderopvang
FAQ van ouders over compensatie kosten kinderopvang 30 maart 2020.pdf (183.12KB)

Vrijdag 20 maart 2020: Goed nieuws! 

Twee minuten voor zes kwam er goed nieuws voor u en ons bij ons binnen! Ouders krijgen de kosten van de kinderopvang terug voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen!

Alle ouders krijgen de eigen bijdrage die ze betalen voor de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, heeft het kabinet besloten. Ouders moeten wel eerst de rekening betalen en krijgen dan later het bedrag van de kinderopvangorganisatie terug gestort. De terggave geldt voorlopig tot en met 6 april 2020. Omdat de maatregelen tegen de Corona uitbraak ook tot dan gelden. Als de situatie aanhoudt dan kan de
teruggavemaatregel verlengd worden. 

 

Zondag 15 maart: Informatie over extra maatregelen m.b.t. het corona virus

Beste ouders,

U heeft waarschijnlijk ook net als ons gehoord dat alle kinderdagverblijven vanaf morgen gesloten zijn! Voor ouders met vitale beroepen zijn wij morgen vanaf 7.00 uur de gehele dag geopend (en de dagen daarna tot 6 april !). Informeer dus of het beroep dat u uitoefent op de lijst staat van vitale beroepen. Op de website Rijksoverheid.nl kunt u het overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak vinden! https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Heeft u morgen normaliter geen opvang, maar wel een beroep op de lijst met vitale beroepen en wilt u morgen opvang, laat dit via Bitcare of mailbericht aan Kim Kroekenstoel (kim@belhameltje.com) dan even weten zodat we de planning hierop kunnen aanpassen! Deze noodopvang geldt voor kinderen van 0-4 jaar.  

Vrijdag 28 februari: Brief ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. het corona virus

Wij nemen de komende weken extra maatregelen. Voor de komende weken zijn dit de volgende maatregelen: 

 1. Bij binnenkomst zal worden gevraagd om jullie handen te desinfecteren met de desinfecterende handgel;
 2. Ook zullen wij strikt handelen bij ziektes van kinderen. Zie hiervoor ons ‘Beleid Veiligheid en Gezondheid’, deze is te lezen op onze website onder het kopje 'beleid'

  Bij voorbaat dank voor jullie medewerking! 

brief ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. corona virus
brief ouder(s) - verzorger(s) m.b.t. coronavirus.pdf (370.01KB)

Hygiëne maatregelen rondom corona virus
Poster (hygiene)maatregelen rondom Coronavirus.pdf (911.54KB)

Brief ouders extra maatregelen
Brief ouders extra maatregelen corona virus.pdf (213.57KB)

Dinsdag 18 februari: GGD inspectierapport 2020 staat online!

Het GGD inspectierapport 2020 is te lezen onder het kopje 'beleid'. Een positief en goed rapport, 't Koetshuisje voldoet aan alle voorwaarden! 

Maandag 17 februari: Vacature pedagogisch medewerkster! Kom jij ons team versterken?

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerkster die ons team komt versterken op invalbasis! 

Onze opleidingseis is minimaal niveau 4! Pas jij in ons kleinschalige team en wil jij werken in een rijke leeromgeving voor de kinderen? Stuur dan je cv en sollicitatie op naar info@hetkoetshuisje.nl!
Voor meer informatie over deze vacature bel gerust met de vestigingsmanager Kim: 06-42608620. 

Vrijdag 14 februari: Happy Valentines Day
Wij wensen iedereen een hele fijne Valentijnsdag!

Woensdag 12 februari: Vaccinatie verplicht stellen voor alle kinderopvang

Vaccinatie moet verplicht worden op alle kinderdagverblijven. Dat vinden de VVD en de SP in de Tweede Kamer. Zij komen met een eigen wetsvoorstel dat aanzienlijk verder gaat dan een eerder plan van D66. Het kabinet en de werkgevers bepleiten een heel andere aanpak.

Dit is gericht op betere voorlichting aan ouders die hun kinderen niet willen vaccineren.

Een eerder voorstel van D66, waarin kinderdagverblijven kinderen moesten kunnen weigeren die niet zijn gevaccineerd, stellen is inmiddels van de baan. De SP noemde dit plan een haastklus. ‘Als de vaccinatiegraad te laag wordt, moet je dat niet aan de markt van kinderopvang overlaten maar moet de overheid de norm stellen’, aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink in dagblad Trouw.

Woensdag 12 februari: Medewerkers kinderopvang krijgen 5,5 % meer loon

FNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5%.

Voor medewerkers in de onderste schalen loopt dit zelfs op tot zo'n 6%. Ook voor stagiairs zijn er afspraken gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever om te bepalen. De nieuwe CAO treedt per 1 januari 2020in werking. 

't Koetshuisje had in de nieuwe tarieven van 2020 rekening gehouden met deze loonsverhoging. 

Woensdag 29 januari: We staan in het tijdschrift Kinderopvang! 😃
Activiteitenplekken inrichten, onze ontdekkende leeromgeving

Maandag 27 januari: 10 minuten gesprekken

In 2020 krijgen de 10 minutengesprekken een andere tijdsplanning. Niet meer collectief in bijvoorbeeld de maand oktober, maar nu individueel gepland rondom de verjaardag van uw kind.

De mentor van uw kind blijft degene die met u deze gesprekken voert. Dus wordt u binnenkort uitgenodigd voor zo ’n gesprek en denkt u ‘vreemd we hebben er toch pas één in oktober gehad dan weet u de reden hiervan. Twee keer per jaar worden alle kinderen geobserveerd; bij 6 maanden, 12 maanden, 18 maanden tot 4 jaar!
In Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen jullie zien we de mentor is. Dit is Linda, Mayke, Lisanne of Sebrenne! 

Zaterdag 18 januari: Jaarlijkse EHBO/BHV en Kinderehbo herhalingslessen

Donderdag 16 januari: Pedagogisch Coach

Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach De kwaliteit van de pedagogisch medewerksters is belangrijk. De pedagogisch beleidsmedewerker coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Belhamels Kinderopvang B.V. is Kim Kroekenstoel (vestigingsmanager). Kim Kroekenstoel is in het bezit van het Hbo-diploma: Pedagogisch Management Kinderopvang. Elk jaar in de eerste week van januari stelt de vestigingsmanager vast, hoeveel uur inzet vereist is voor zowel de beleidsvorming als de coaching. De vestigingsmanager bepaalt wanneer de coaching uren ingezet worden, hiervoor hebben wij wel een basis jaarplanning. Alle pedagogisch medewerksters (vast contracten en flexibele contracten) krijgen coaching per jaar. De rekensom voor de coaching per organisatie is: 10 uur x aantal fte’s. Er is geen minimum gesteld aan het aantal coachingsuren per beroepskracht. Ook is de wijze van verdeling van de coachingsuren over de beroepskrachten niet voorgeschreven. Er is alleen een minimum gesteld aan het totaal aantal coachingsuren per kinderopvangonderneming. Jaarlijks wordt er een berekening gemaakt voor het komende jaar via de rekentool op: https://www.1ratio.nl/rpb. De rekensom voor het pedagogisch beleid is: 50 uur per jaar per locatie. ‘t Koetshuisje kent één locatie. Op ‘t Koetshuisje ziet de jaarplanning voor de coaching per medewerker er als volgt uit: 

Januari: Individueel jaargesprek: In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe taken / leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren. 1 uur per medewerker (gesprek) 1 uur per Medewerker (voorbereiding op gesprek) Pedagogisch beleidsmedewerker Pedagogisch medewerkster 

Juni: Individueel functioneringsgesprek: In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar besproken ook naar aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar de ontwikkeling. 1 uur per medewerker 1 uur per Medewerker (voorbereiding op gesprek) Pedagogisch beleidsmedewerker Pedagogisch medewerkster 

Oktober: Groepsniveau pedagogische kwaliteit meten: In het centraal overleg in oktober wordt gezamenlijk gereflecteerd op de pedagogische kwaliteit op groepsniveau. Per groep worden jaarlijks instrumenten ingezet om de kwaliteit van de groep objectief te kunnen meten. 2 uur voor alle medewerkers Pedagogisch beleidsmedewerker Alle pedagogisch medewerksters stagiaires. 

December: Individueel beoordelingsgesprek: Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft. ½ uur per medewerker ½ uur voorbereiding Pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogisch medewerker. 

Voor meer informatie hierover lees ons pedagogisch beleidsplan onder het kopje 'beleid'. 

Woensdag 1 januari: Happy New Year!


Een nieuw jaar…Wij wensen jullie allemaal een fijn, gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol, plezierig, goed, leuk, spannend, smaakvol, spetterend, blij en een prachtig nieuwjaar toe...2020…

24 december 2019: Fijne Kerstdagen! 

Vandaag een heerlijke en gezellige kerstbrunch samen gehad! 
We zingen liedjes bij de kerstboom en smullen van de heerlijke broodjes! 
"Kling, klokje, klingelingeling, kling, klokje, kling. Kerstmis is gekomen, kaarsjes in de bomen, laat ons alle mensen geluk en vrede wensen"!

20 november 2019: Sinterklaas weer in het land! 
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje! We zingen, we lezen sinterklaas boeken voor, knutselen een grote stoomboot, bakken pepernoten en nog veel meer.... Volop leuke Sinterklaas activiteiten!

28 oktober 2019: ’t Koetshuisje voor één dag filmlocatie

Bitcare is de organisatie achter de kinderopvang software van Bitcare, dé totaaloplossing voor iedere kinderopvang. Ook wij zijn één van de vele klanten. Enige tijd geleden werd onze manager Kim door deze organisatie benaderd of wij als Koetshuisje wilden meewerken aan een promotiefilm voor Bitcare. Niet alleen onze locatie in Arnhem zou het decor worden, maar ook zochten ze een echte moeder met kind die in de film mee zouden willen spelen.

Vrijdag 25 oktober was het dan zover. Een filmploeg bestaande uit drie mannen en een begeleider vanuit Bitcare stonden met veel professioneel filmmateriaal op de stoep om een dag lang opnames te schieten. Moeder Kelly met zoon Daaf die gebracht en gehaald werd, opnames van activiteiten tijdens de dag, opnames van moeder Kelly op haar eigen werkplek en beelden van Kim gezeten achter een beeldscherm om de planning op bitcare te doen.

Iedereen is natuurlijk reuze benieuwd naar het eindresultaat. We hadden het weer in ieder geval mooi mee, want de hele dag straalde een heerlijk herfstzonnetje aan de hemel.

De filmmakers waren zeer te spreken over zowel de locatie als de medewerking van personeel, klanten en kinderen. ’t Koetshuisje krijgt met deze film nu zeker ook landelijk aandacht hoewel we daar al niet over te klagen hadden. 

23 oktober 2019: Vanaf 1 november verwelkomen wij Cynthia in ons team!
Cynthia zal onze vaste inval pedagogisch medewerkster zijn. Welkom Cynthia, wij wensen je veel werkplezier!


16 september 2019: Jaarlijkse 10 minuten gesprekken
Eind oktober 2019 vinden de jaarlijkse 10 minuten gesprekken plaats met de mentoren.

3 september 2019: cao Kinderopvang onderhandelingen
Op maandag 2 september zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang gestart. De cao-partijen Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang namens werkgevers en FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn namens medewerkers zullen hun voorstellen uitwisselen en toelichten. De onderhandelingen zullen tot minimaal eind november dit jaar duren. 

21 augustus 2019: Buiten creatief bezig zijn! 

Spelenderwijs ontdekken en leren, volop speelplezier! #rijkeleeromgeving #buitenleven

7 augustus 2019: Wandelen door Arnhem!
Heerlijke wandeling langs de molen en volop speelplezier in speeltuin 'de leuke linde'!

25 juli 2019: Warme maaltijden in de kinderopvang
Steeds meer kinderdagverblijven zoals ons Koetshuisje onderscheiden zich met gezonde voeding. Dat kan heel goed door ook tussen de middag warme maaltijden te bieden.

In de periode van baby naar ondernemende peuter maakt een kleintje een razendsnelle ontwikkeling door. Gezonde voeding is in deze periode cruciaal. Maar in de praktijk blijkt dit niet altijd zo simpel. Iedere peuter heeft wel een periode dat hij z’n lippen stijf houdt voor wat voor een hapje dan ook!

Zien eten, doet eten
Het kinderdagverblijf is de ideale plek om te werken aan een gezonde smaakontwikkeling. Andere kinderen zien eten, maar ook de tijd en het geduld om steeds weer die wortel of biet aan te bieden, zijn hierin belangrijke factoren.

Warme maaltijden
Wij bij ’t Koetshuisje zijn voorstander van een warme maaltijd tussen de middag.

Wil je weten waarom?Hier zijn onze redenen:

1.Al een portie groente binnen: Door s’ middags warm te eten vergroot je de kans dat ze al één portie groente binnenkrijgen.

2.Knikkebollend aan tafel: s’ middags heeft een kind meer energie en zal dus gemakkelijker het bordje leegeten

3.Ontdekken: Met een warme maaltijd kan je meer variëren dan een gewone boterham: meer smaken ontdekken dus!

4.Pedagogisch krachtig: De medewerkers op het kinderdagverblijf weten als geen ander kinderen te verleiden een hapje te proberen

5.s’ avonds geen tijd om te koken? Veel voedingsstoffen zijn al binnen, handig dus! Geef nog wat extra rauwkost bij de boterham

6. s’ avonds nog een warme maaltijd? Super! Een warme maaltijd bevat niet meer calorieën, dus je kan het gerust geven!


12 juli 2019: Volop leuke activiteiten de afgelopen weken! Rijke leeromgeving

2 juli 2019: Geslaagde nationale Modderdag op 't Koetshuisje!

5 juni 2019: Hoera, een nieuwe eettafel! Gezellig tafelmomentje!

18 april 2019: Certificaten 'Werken met baby's'
Hoera, onze Linda, Mayke en Sebrenne hebben succesvol het certificaat ‘werken met baby’s’ behaald! Gefeliciteerd toppers!

8 maart 2019: Volop activiteiten buiten of binnen spelen met water en zand!

16 februari 2019: Heerlijke wandelingen en een bezoekje aan de kinderboerderij!

04-02-2019: Sfeerfoto's van de nieuwjaarsborrel!

24-01-2019: Volop sneeuwpret op 't Koetshuisje
Wat een mooi plaatje zo met de sneeuw! Heerlijk buiten spelen, sneeuwpoppen maken en natuurlijk sneeuwballen gooien!

10-01-2019: Jaaropgaven 2018
Vandaag zijn alle jaaropgaven van 2018 per e-mail verstuurd! Bewaar deze jaaropgaaf goed! Tip: Maak er ook direct een foto van! De belastingdienst kan er namelijk later in 2019 naar vragen.

02-01-2019: Happy New Year!
Wij wensen jullie allemaal een fijn, gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol, plezierig, goed, leuk, spannend, smaakvol, spetterend, blij en een prachtig nieuwjaar toe!

19-12-2018: De kerstkaarten zijn onderweg.... 

17-12-2018: Team 't Koetshuisje wenst iedereen alvast hele fijne feestdagen!

03-12-2018: EHBO, BHV en Kinder-EHBO
Zaterdag 8 december staat de jaarlijkse EHBO, BHV en Kinder-EHBO herhaling weer op het programma voor alle medewerksters.

03-12-2018: Sinterklaas activiteiten! Woensdag vieren we het Sinterklaas feest en komen er twee zwarte Pieten op 't Koetshuisje! We bakken pepernoten, we zingen en springen en behalen ons pietendiploma! #gezelligetijd!

01-11-2018: Hoera 't Koetshuisje bestaat vandaag 1 jaar!

08-10-2018: Heerlijke herfst temperaturen!
Buiten ontdekken, spelen en samen eten!

18-09-2018: Opa en Oma week op 't Koetshuisje!

11-09-2018: 't Koetshuisje aan de slag met Kwaliteit 'Werken met baby's'!
Vanaf 2019 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. Dit is één van de eisen uit de Wet IKK. Om de kwaliteit van baby-opvang te verhogen, moet de kennis over baby’s van pedagogisch medewerkers die met deze doelgroep werken, verbeteren. Baby’s vragen om een andere benadering dan dreumessen, peuters en schoolgaande kinderen. In beroepsopleidingen is er niet altijd aandacht voor de jongste doelgroep. Soms worden baby’s in horizontale groepen (0-1 of 0-2 jaar) opgevangen. Vaak maken ze deel uit van de verticale (0-4) groep. De scholingseis geldt voor alle pm’ers die met baby’s werken.

Hoe gaan wij bij ’t Koetshuisje deze kwaliteitsslag vorm geven?
Onze vestigingsmanager Kim Kroekenstoel heeft op dinsdag 11 september 2018 een speciale opleiding gevolgd in Utrecht om pedagogisch medewerksters een training te kunnen geven.

Wat komt in deze training onder andere aan bod?

·hersenontwikkeling van baby’s: hoe leren baby’s en hoe kun je de ontwikkeling van baby’s stimuleren?

·wat zijn de mijlpalen in de ontwikkeling

·speciale aandacht voor de fysieke ontwikkeling en wat baby’s nodig hebben hierin

·zelfreflectie in het werken met baby’s

·respectvol omgaan met baby’s: van verzorgen tot dragen, slaapritmes

·het ontwikkelen van baby-activiteiten; spel- en ontwikkelingsmaterialen

En nog veel meer baby specifieke zaken! De training is verplicht voor alle medewerksters van ’t Koetshuisje!

31-08-2018: Vacature Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach in combinatie met de functie pedagogisch medewerker (Parttime)

Functie eisen:
- Minimaal HBO werk- en denkniveau;
- Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching....
- Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.
- Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid.

31-08-2018: Muziek- dans docent 'Dansroosje' op 't Koetshuisje
Vrijdag 31 augustus is 'Dansroosje' een muziek- en dansdocent op 't Koetshuisje geweest om een muziek- en dansles te verzorgen voor alle kinderen! Het was zeer geslaagd!

01-08-2018: Vacature Pedagogisch Medewerkster

Door de snelle groei van de bezetting op 't Koetshuisje zoeken wij een pedagogisch medewerkster, die ons team komt versterken. Voor meer informatie stuur een mail naar: kim@belhameltje.com.

25-07-2018: Hittegolf in Nederland
Volop waterpret voor de afkoeling op 't Koetshuisje!

24-07-2018: Certificaat Nederlandse Taal niveau 3F
Hoera, onze Mayke heeft haar certificaat Nederlandse taal niveau 3F behaald!

03-07-2018: Gewijzigd mailadres Oudercommissie
Het nieuwe mailadres van de oudercommissie is: ochetkoetshuisjearnhem@outlook.com


30-06-2018: Nationale Modderdag

29-06-2018: Fotoshoot op 't Koetshuisje

Maandag 2 juli
Dinsdag 3 juli
Woensdag 11 juli
Donderdag 12 juli...
Vrijdag 20 juli....
Komt Kelly onze kinderen van 't Koetshuisje op de foto zetten!
De foto's zijn achteraf te bestellen. Meer informatie volgt morgen in maandelijkse nieuwsbrief!

27-06-2018: GGD inspectie

De GGD is weer langs geweest voor een onaangekondigd bezoek en alles is gelukkig weer dik in orde bevonden. Behalve naar de diverse documenten, zoals het pedagogisch beleidsplan, werd ook de kind-leidsterratio onder de loep genomen en de veiligheid van diverse ruimten. Tot slot vond nog een korte observatie plaats om de pedagogische begeleiding op de groep te kunnen beoordelen. Het inspectierapport ligt ter inzake op 't Koetshuisje. Tevens staat dit rapport op onze website onder het kopje 'beleid'.

21-06-2018: Nieuwe poort en schutting in onze buitenruimte! 

Bekijk in dit filmpje  ‘the making of.. van onze nieuwe poort en schutting aan de zijkant van het gebouwtje. De firma Biljoen & Liemers Hendriks uit Velp hebben dit stukje vakwerk gezet. 

Klik hier om het filmpje te bekijken!

18-06-2018: Opvang van kinderen gaat ouders minder geld kosten

Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.

Wie gaat werken of meer gaat werken, moet ook meer geld overhouden. Het kabinet verhoogt daarom het budget voor de kinderopvangtoeslag met 248 miljoen euro per jaar. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede en Eerste Kamer.

De maximum uurprijzen voor de dagopvang die de overheid vergoedt gaan omhoog van €7,45 per uur naar €8,02 per uur. Kinderopvang moet van goede kwaliteit zijn. Daarom gaan er per 1 januari 2019 nieuwe kwaliteitsmaatregelen in. Een hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten voor de opvanglocaties. Daarom verhoogt het kabinet de vergoeding per uur. Hiervoor is vooruitlopend al in 2017 geld gereserveerd. Door de verhoging van de maximum uurprijs worden ondernemers gecompenseerd voor de hogere kosten en kunnen ouders een hogere uurprijs vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag. Ondanks het feit dat de kosten van de kwaliteitsverhogende maatregelen kunnen verschillen per organisatie, is de staatssecretaris van mening dat de compensatie gemiddeld genomen toereikend is.

Ouders met een verzamelinkomen van 50.000 euro (circa anderhalf keer modaal) en met één kind op de dagopvang krijgen straks ruim 80% van de maximum uurprijs vergoed, in plaats van de huidige 77%. Voor ouders met de laagste inkomens is het van belang dat het voor hen nog meer loont om te gaan werken vanuit een bijstandsuitkering. Daarom gaan de toeslagpercentages voor hen ook omhoog en wordt het voor hen nog aantrekkelijker om aan de slag te gaan en de kinderen naar de kinderopvang te brengen. Ouders met een verzamelinkomen van 23.000 euro krijgen in plaats van de huidige 94% straks 96% van de maximum uurprijs vergoed voor het eerste kind op de dagopvang. Het toetsingsinkomen waarvoor de minimale vergoeding van 33,3% geldt, is verhoogd van ruim 101.000 euro naar bijna 124.000 euro. Dat betekent dat de mensen met een inkomen daartussen een hoger toeslagpercentage krijgen. Investeren in gezinnen met kinderen: kinderbijslag en kindgebonden budget.

De investeringen in de kinderopvang zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dit kabinet neemt om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2019 wordt ook het budget voor de kinderbijslag structureel verhoogd met circa 250 miljoen euro. De internetconsultatie hierover gaat vandaag van start. Daarnaast wordt vanaf 2020 het kindgebonden budget voor ouders met middeninkomens geïntensiveerd met bijna 500 miljoen euro. ) Hier zet ik dan

31-06-2018: Picknick in het park!

Op woensdag 30 mei hadden we onze picknick in park Klarenbeek. De eergoden waren ons goed gezind, want het was zomers weer en we hadden dan ook een schaduwdoek opgezet. Linda en Mayke hadden lekkere dingetjes gemaakt en er was ook genoeg te drinken.
We gaan hier op 't Koetshuisje een jaarlijkse traditie van maken, zodat ook onze nieuwe ouders kennis kunnen maken met andere ouders en hun kroost. Hopelijk kunnen we van het lekkere weer ook een gewoonte maken en wordt de picknick van 't Koetshuisje direct geassocieerd met een stralende blauwe lucht en gras dat nog echt voorjaarsgroen is! 

07-05-2018: Focus op buitenruimte
De afgelopen maanden hebben wij ’t Koetshuisje van binnen in de sfeer proberen te brengen die wij voor ogen hadden. Het meubilair, het aanwezige speelgoed, de muurschildering, de keukenvoorziening. Nu wij hiermee klaar zijn, is het tijd om de focus naar buiten te verleggen en de komende maanden extra aandacht te besteden aan onze buitenruimte. De ruimte aan de rechterkant van ons gebouwtje zal worden omheind en ook een speelhuisje staat op ons wensenlijstje. Daarnaast zullen wij ook nog twee extra buitenbedjes in gebruik gaan nemen. Er is dus genoeg te doen en daar hebben we ook weer heel veel zin in.

15-04-2018: Zonnige opening van ’t Koetshuisje
Op zaterdagmiddag 14 april jongstleden was het dan eindelijk zover: de officiële opening van ons kinderdagverblijf ’t Koetshuisje. Vanaf 15.00 uur werden de gasten welkom geheten met een glaasje prosecco of jus d’orange en een petitfourtje met daarop het logo van ’t Koetshuisje. Hoewel het in de ochtend en in de voormiddag nog wat bewolkt was geweest, brak het zonnetje door en kon de officiële openingshandeling buiten plaats vinden. Na een welkomstwoord door mede-eigenaar Walter Hardenberg, stelde vestigingsmanager Kim Kroekenstoel haar team voor en dankte zij alle mensen die mee hadden geholpen bij de opstart van ons mooie kinderdagverblijf.

De openingshandeling bestond uit het doorknippen van een slinger van door kinderen gemaakte papieren hoefijzertjes. Daaf Hendriks, één van de allereerste kinderen op ’t Koetshuisje, knipte de slinger vervolgens door. Behalve ouders waren er ook opa’s, oma’s onder de gasten en familieleden van medewerksters. Iedereen nog bedankt voor de mooie bloemen en cadeautjes!

08-03-2018: Geregistreerd in Personenregister
Onze medewerksters, stagiaires, verwilligers zijn geregistereerd in het personenregister!

Sinds kort is het mogelijk om vaste en tijdelijke medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en andere structureel aanwezigen op de opvang in te schrijven in het Personenregister kinderopvang en te koppelen aan de juiste organisatie. Ook 't Koetshuisje heeft deze actie doorlopen. Uit berichtgeving is ons duidelijk geworden dat dit inschrijven bij collega's nog niet overal even soepel verloopt. Met name met inloggen en koppelen kunnen grote problemen ontstaan.

Wij zijn in ieder geval blij dit voor alle medewerkers die betrokken zijn bij onze kleine organisatie dit voor mekaar te hebben. Met het personenregister moet voorkomen worden dat professionals met een strafblad of een verleden met kindermishandeling of -misbruik opnieuw in de kinderopvang aan de slag kan.

06-03-2018: De Algemene Verordening Persoonsgegevens
De Algemene verordening persoonsgegevens gaat in de hele Europese Unie in per 25 mei 2018. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Alle organisaties die gegevens verwerken van personen, dus ook wij in de kinderopvang, moeten zich houden aan strengere regelgeving. Deze gaat zowel over het omgaan met gegevens van werknemers, van ouders en kinderen en ook over het gebruik van social media.

Wij hebben alleen het recht om (gewone) persoonsgegevens te verwerken  dus ook foto’s , als wij ons baseren op 1 van de 6 grondslagen uit de AVG. Eén van die grondslagen is ‘toestemming’. De AVG schrijft niet precies voor in welke vorm u toestemming moet vragen. Maar de manier waarop wij toestemming vragen, moet wel voldoen aan een aantal specifieke eisen.

 • Vrijelijk gegeven:
 • Ondubbelzinnig:
 • Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het was om de  toestemming te geven.

Wij moeten kunnen aantonen dat wij van u als ouders geldige toestemming hebben  verkregen. Voldoet de toestemming niet aan deze eisen? Dan is de toestemming niet geldig.

De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico’s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij toestemming hebben van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

08-02-2018: Personenregister
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woon op een plek waar kinderen worden opgevangen zich inschrijven in het personenregister Kinderopvang. Iemand die structureel minstens één keer in de drie maanden een half uur aanwezig is tijdens opvanguren is inschrijf plichtig. 


08-02-2018: Directe financiering uitgesteld
De directe financiering in de kinderopvang wordt een jaar later ingevoerd. Dit heeft de staatssecretaris besloten. Met de directe financiering gaat de kinderopvangtoeslag niet meer direct naar de ouders. Ouders hoeven dan alleen maar de eigen bijdrage te betalen aan de kinderopvangorganisatie. Vanaf 2019 zou dit geleidelijk worden ingevoerd, maar dat schuift minimaal een jaar op! 


Nieuwsbrieven 2021

Januari 2021 
Februari 2021 
Maart 2021 
April 2021 
Mei 2021 
Juni 2021 
Juli 2021 
Augustus 2021 
September 2021 
Oktober 2021 
November 2021 
December 2021 

Nieuwsbrieven 2020

Januari 2020
Februari 2020
Maart 2020
April 2020
Mei 2020
Juni 2020
Juli 2020
Augustus 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020

Nieuwsbrieven 2019                         

Januari 2019
Februari 2019
Maart 2019
April 2019
Mei 2019
Juni 2019
Juli 2019
Augustus 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019

Nieuwsbrieven 2018

Januari 2018
Februari 2018
Maart 2018
April 2018
Mei 2018
Juni 2018
Juli 2018
Augustus 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018